Học giả quốc tế lên án động thái của Trung Quốc ở Biển Đông

Cái gọi là “thành phố Tam Sa” do Trung Quốc tự dựng lên để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP
Cái gọi là “thành phố Tam Sa” do Trung Quốc tự dựng lên để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP
Cái gọi là “thành phố Tam Sa” do Trung Quốc tự dựng lên để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP
Lên top