Nghị sĩ Mỹ:

Hoạt động của Trung Quốc tại biển Đông là đáng lo ngại và đáng trách

Ảnh chụp màn hình tuyên bố của các nghị sĩ Mỹ chỉ trích Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, đăng trên website Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.
Ảnh chụp màn hình tuyên bố của các nghị sĩ Mỹ chỉ trích Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, đăng trên website Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.
Ảnh chụp màn hình tuyên bố của các nghị sĩ Mỹ chỉ trích Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, đăng trên website Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.
Lên top