Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi:

Hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông ảnh hưởng đến sự tin cậy với Việt Nam