Hoàng tử William và Công nương Kate đăng video kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Hoàng tử William và Công nương Kate kỷ niệm 10 năm ngày cưới hôm 29.4. Ảnh: Hoàng gia Anh.
Hoàng tử William và Công nương Kate kỷ niệm 10 năm ngày cưới hôm 29.4. Ảnh: Hoàng gia Anh.
Hoàng tử William và Công nương Kate kỷ niệm 10 năm ngày cưới hôm 29.4. Ảnh: Hoàng gia Anh.
Lên top