Hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố có thể phá huỷ Iran trong vòng 8 giờ

Triển lãm vũ khí của Vệ binh Cách mạng Iran năm 2016 trưng bày tên lửa Ghadr-F. Ảnh: AP
Triển lãm vũ khí của Vệ binh Cách mạng Iran năm 2016 trưng bày tên lửa Ghadr-F. Ảnh: AP
Triển lãm vũ khí của Vệ binh Cách mạng Iran năm 2016 trưng bày tên lửa Ghadr-F. Ảnh: AP
Lên top