Hoàng tử Harry và William tái ngộ khánh thành tượng Công nương Diana

Hoàng tử William và Hoàng tử Harry khánh thành bức tượng Công nương Diana. Ảnh: AFP
Hoàng tử William và Hoàng tử Harry khánh thành bức tượng Công nương Diana. Ảnh: AFP
Hoàng tử William và Hoàng tử Harry khánh thành bức tượng Công nương Diana. Ảnh: AFP
Lên top