Hoàng tử Anh William tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên

Hoàng tử William đã đăng tải bức ảnh sau khi nhận mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Ảnh: Twitter
Hoàng tử William đã đăng tải bức ảnh sau khi nhận mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Ảnh: Twitter
Hoàng tử William đã đăng tải bức ảnh sau khi nhận mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Ảnh: Twitter
Lên top