Hoàng tử Anh William có cùng mối quan tâm với người dân Việt Nam