Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh bị tai nạn giao thông

Hoàng thân Norodom Ranariddh. Ảnh: Xinhua
Hoàng thân Norodom Ranariddh. Ảnh: Xinhua
Hoàng thân Norodom Ranariddh. Ảnh: Xinhua
Lên top