Hoảng sợ ở Vũ Hán: Tâm sự của người nước ngoài mắc kẹt vì dịch coronavirus

Nhân viên y tế bên ngoài một bệnh viện ở Vũ Hán đang mặc trang phục bảo hộ trong bối cảnh thành phố phong tỏa vì dịch coronavirus. Ảnh: AFP/Getty.
Nhân viên y tế bên ngoài một bệnh viện ở Vũ Hán đang mặc trang phục bảo hộ trong bối cảnh thành phố phong tỏa vì dịch coronavirus. Ảnh: AFP/Getty.
Nhân viên y tế bên ngoài một bệnh viện ở Vũ Hán đang mặc trang phục bảo hộ trong bối cảnh thành phố phong tỏa vì dịch coronavirus. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top