Hoảng loạn ở Pakistan khi phát hiện 900 trẻ em dương tính với HIV

Chân dung bác sĩ "lang băm". Ảnh: Getty Images.
Chân dung bác sĩ "lang băm". Ảnh: Getty Images.
Chân dung bác sĩ "lang băm". Ảnh: Getty Images.
Lên top