Hoàng hậu Jordan đối mặt cáo buộc mua sắm “vung tay quá trán”

Hoàng hậu Jordan. Ảnh: Getty Images
Hoàng hậu Jordan. Ảnh: Getty Images
Hoàng hậu Jordan. Ảnh: Getty Images
Lên top