Hoàng Chi Phong bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ

Hoàng Chi Phong rời đồn cảnh sát ở Hong Kong vài giờ sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Reuters.
Hoàng Chi Phong rời đồn cảnh sát ở Hong Kong vài giờ sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Reuters.
Hoàng Chi Phong rời đồn cảnh sát ở Hong Kong vài giờ sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Reuters.
Lên top