Hoàn thành loại bỏ nhiên liệu uranium qua sử dụng tại nhà máy Fukushima

Thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất Nhật Bản từng chứng kiến ​​3 lò phản ứng bị tan chảy tại nhà máy Fukushima vào tháng 3.2011. Ảnh: AFP
Thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất Nhật Bản từng chứng kiến ​​3 lò phản ứng bị tan chảy tại nhà máy Fukushima vào tháng 3.2011. Ảnh: AFP
Thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất Nhật Bản từng chứng kiến ​​3 lò phản ứng bị tan chảy tại nhà máy Fukushima vào tháng 3.2011. Ảnh: AFP
Lên top