Hoãn chôn cất tướng tư lệnh Iran Qasem Soleimani

Người tham dự lễ tang tập trung trước chân dung để tưởng nhớ ông Qasem Soleimani. Ảnh: AP
Người tham dự lễ tang tập trung trước chân dung để tưởng nhớ ông Qasem Soleimani. Ảnh: AP
Người tham dự lễ tang tập trung trước chân dung để tưởng nhớ ông Qasem Soleimani. Ảnh: AP
Lên top