Hóa thạch 72 triệu năm bất ngờ hé lộ loài khủng long mới đặc biệt ở Mexico

Nhà cổ sinh vật học Mexico đang nghiên cứu xương hóa thạch loài khủng long mào mới mang tên Tlatolophus galorum. Ảnh: INAH
Nhà cổ sinh vật học Mexico đang nghiên cứu xương hóa thạch loài khủng long mào mới mang tên Tlatolophus galorum. Ảnh: INAH
Nhà cổ sinh vật học Mexico đang nghiên cứu xương hóa thạch loài khủng long mào mới mang tên Tlatolophus galorum. Ảnh: INAH
Lên top