Hoa Kỳ - Việt Nam: Đối tác bền chặt hướng tới 25 năm tiếp theo

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink. Ảnh: Vân Anh
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink. Ảnh: Vân Anh
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink. Ảnh: Vân Anh
Lên top