Hoa Kỳ: Texas ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ trên cơ thể người. Đồ họa: Bảo Trân
Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ trên cơ thể người. Đồ họa: Bảo Trân
Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ trên cơ thể người. Đồ họa: Bảo Trân
Lên top