Hoả hoạn thiêu trụi 23 người và cả một thị trấn

Cháy rừng ở bắc California. Ảnh: Getty Images
Cháy rừng ở bắc California. Ảnh: Getty Images
Cháy rừng ở bắc California. Ảnh: Getty Images
Lên top