Hỏa hoạn lớn, khói mù mịt tại trung tâm đô thị lớn của New Zealand

Khói bụi mù mịt ở Auckland (New Zealand) trong vụ cháy trung tâm hội nghị Sky City. Ảnh: CNA.
Khói bụi mù mịt ở Auckland (New Zealand) trong vụ cháy trung tâm hội nghị Sky City. Ảnh: CNA.
Khói bụi mù mịt ở Auckland (New Zealand) trong vụ cháy trung tâm hội nghị Sky City. Ảnh: CNA.
Lên top