Hỏa hoạn dữ dội tại bệnh viện miền tây Ấn Độ, 13 người chết

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 lớn nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Ảnh: AFP
Vụ hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 lớn nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Ảnh: AFP
Vụ hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 lớn nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Ảnh: AFP
Lên top