Hoả hoạn do sạc pin xe đạp điện, 3 người nhập viện và 80 người sơ tán

Hiện trường vụ hoả hoạn do sạc pin xe đạp điện ở Singapore. Ảnh: SCDF
Hiện trường vụ hoả hoạn do sạc pin xe đạp điện ở Singapore. Ảnh: SCDF
Hiện trường vụ hoả hoạn do sạc pin xe đạp điện ở Singapore. Ảnh: SCDF
Lên top