Hố tử thần Mexico ngày càng mở rộng, bắt đầu "nuốt chửng" 1 ngôi nhà

Hố tử thần ở Mexico ngày càng mở rộng, hiện đã hơn diện tích một sân bóng đá. Ảnh: AFP
Hố tử thần ở Mexico ngày càng mở rộng, hiện đã hơn diện tích một sân bóng đá. Ảnh: AFP
Hố tử thần ở Mexico ngày càng mở rộng, hiện đã hơn diện tích một sân bóng đá. Ảnh: AFP
Lên top