Hỗ trợ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống COVID-19

Nhân viên y tế tuyến đầu đối mặt với nhiều gánh nặng tâm lý trong dịch COVID-19. Ảnh: ME
Nhân viên y tế tuyến đầu đối mặt với nhiều gánh nặng tâm lý trong dịch COVID-19. Ảnh: ME
Nhân viên y tế tuyến đầu đối mặt với nhiều gánh nặng tâm lý trong dịch COVID-19. Ảnh: ME
Lên top