Hỗ trợ du học sinh Việt tại Mỹ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Nguồn: ĐSQ Mỹ
Du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Nguồn: ĐSQ Mỹ
Du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Nguồn: ĐSQ Mỹ
Lên top