Hỗ trợ đối ngoại địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trong bối cảnh các kế hoạch trao đổi đoàn quốc tế bị ngưng trệ trong năm qua do đại dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề xuất và hỗ trợ các địa phương mở rộng duy trì kết nối, gặp gỡ, tọa đàm trực tuyến để thúc đẩy các chương trình hợp tác đang theo đuổi. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Trong bối cảnh các kế hoạch trao đổi đoàn quốc tế bị ngưng trệ trong năm qua do đại dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề xuất và hỗ trợ các địa phương mở rộng duy trì kết nối, gặp gỡ, tọa đàm trực tuyến để thúc đẩy các chương trình hợp tác đang theo đuổi. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Trong bối cảnh các kế hoạch trao đổi đoàn quốc tế bị ngưng trệ trong năm qua do đại dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề xuất và hỗ trợ các địa phương mở rộng duy trì kết nối, gặp gỡ, tọa đàm trực tuyến để thúc đẩy các chương trình hợp tác đang theo đuổi. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top