Hồ thủy điện Trung Quốc mở toàn bộ cửa xả lũ khẩn cấp

Hồ thủy điện ở Chiết Giang mở toàn bộ cửa xả lũ hôm 8.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hồ thủy điện ở Chiết Giang mở toàn bộ cửa xả lũ hôm 8.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hồ thủy điện ở Chiết Giang mở toàn bộ cửa xả lũ hôm 8.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top