Hố thiên thạch lớn nhất Trái đất trong 100.000 năm

Hố thiên thạch hình lưỡi liềm ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, được cho là hố va chạm thiên thạch lớn nhất trên Trái đất trong 100.000 năm. Ảnh: China Science
Hố thiên thạch hình lưỡi liềm ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, được cho là hố va chạm thiên thạch lớn nhất trên Trái đất trong 100.000 năm. Ảnh: China Science
Hố thiên thạch hình lưỡi liềm ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, được cho là hố va chạm thiên thạch lớn nhất trên Trái đất trong 100.000 năm. Ảnh: China Science
Lên top