Hố thiên thạch 50.000 tuổi hé lộ thông tin quý về Trái đất và các hành tinh

Hố thiên thạch Meteor. Ảnh: NASA
Hố thiên thạch Meteor. Ảnh: NASA
Hố thiên thạch Meteor. Ảnh: NASA
Lên top