Hố sụt bất ngờ hé lộ 7 phiến đá 2.000 năm tuổi ở Italia

Hố sụt bất ngờ hé lộ 7 phiến đá 2.000 năm tuổi ở quảng trường Rotonda trước đền Pantheon, Rome, Italia. Ảnh: Live Science
Hố sụt bất ngờ hé lộ 7 phiến đá 2.000 năm tuổi ở quảng trường Rotonda trước đền Pantheon, Rome, Italia. Ảnh: Live Science
Hố sụt bất ngờ hé lộ 7 phiến đá 2.000 năm tuổi ở quảng trường Rotonda trước đền Pantheon, Rome, Italia. Ảnh: Live Science
Lên top