Hồ sơ Pandora và những bom tấn điều tra chấn động toàn cầu

Cuộc điều tra Hồ sơ Pandora lớn hơn và phức tạp hơn nhiều so với Hồ sơ Panama. Ảnh: AFP
Cuộc điều tra Hồ sơ Pandora lớn hơn và phức tạp hơn nhiều so với Hồ sơ Panama. Ảnh: AFP
Cuộc điều tra Hồ sơ Pandora lớn hơn và phức tạp hơn nhiều so với Hồ sơ Panama. Ảnh: AFP
Lên top