Hồ sơ Pandora: "Sóng thần" rò rỉ tài liệu lớn nhất lịch sử

Hồ sơ Pandora - vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất lịch sử có liên quan tới nhiều tỉ phú và chính trị gia. Ảnh: Doug Chakya
Hồ sơ Pandora - vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất lịch sử có liên quan tới nhiều tỉ phú và chính trị gia. Ảnh: Doug Chakya
Hồ sơ Pandora - vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất lịch sử có liên quan tới nhiều tỉ phú và chính trị gia. Ảnh: Doug Chakya
Lên top