Hồ sơ Pandora phơi bày dữ liệu tài chính hàng trăm tỉ phú, chính khách

Một nhà hoạt động của Oxfam diễn một vở kịch đường phố châm biếm bắt chước người giàu có che giấu tài sản ở các "thiên đường thuế". Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Một nhà hoạt động của Oxfam diễn một vở kịch đường phố châm biếm bắt chước người giàu có che giấu tài sản ở các "thiên đường thuế". Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Một nhà hoạt động của Oxfam diễn một vở kịch đường phố châm biếm bắt chước người giàu có che giấu tài sản ở các "thiên đường thuế". Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Lên top