Hồ sơ mật: Tiết lộ về 500 nhân vật Trung Quốc mua hộ chiếu vàng của Síp

Hơn 500 người Trung Quốc đã mua hộ chiếu Síp từ cuối 2017 đến cuối 2019. Ảnh: Al Jazeera.
Hơn 500 người Trung Quốc đã mua hộ chiếu Síp từ cuối 2017 đến cuối 2019. Ảnh: Al Jazeera.
Hơn 500 người Trung Quốc đã mua hộ chiếu Síp từ cuối 2017 đến cuối 2019. Ảnh: Al Jazeera.
Lên top