Hố nước nóng tử thần nuốt chửng, "luộc chín" cả người và xe

Hố nước nóng tử thần "nuốt chửng" cả người và xe. Ảnh: Getty Images
Hố nước nóng tử thần "nuốt chửng" cả người và xe. Ảnh: Getty Images
Hố nước nóng tử thần "nuốt chửng" cả người và xe. Ảnh: Getty Images
Lên top