Hồ nước ngọt lớn thứ 2 ở Trung Quốc trên mức báo động 15 ngày liên tiếp

Thuyền trên hồ Thái Hồ ở Vô Tích, phía đông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc tháng 4.2019. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thuyền trên hồ Thái Hồ ở Vô Tích, phía đông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc tháng 4.2019. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thuyền trên hồ Thái Hồ ở Vô Tích, phía đông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc tháng 4.2019. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top