Hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc vượt đỉnh đại hồng thuỷ 1998

Mưa ngập tại huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tin tức Thượng Du
Mưa ngập tại huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tin tức Thượng Du
Mưa ngập tại huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tin tức Thượng Du
Lên top