Hồ dưới bề mặt sao Hỏa ngày càng mở rộng bí ẩn khiến NASA bối rối

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu gọi hình ảnh tuyệt đẹp về bề mặt sao Hỏa này là "Xoáy cappuccino ở cực nam sao Hỏa". Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Cơ quan Vũ trụ Châu Âu gọi hình ảnh tuyệt đẹp về bề mặt sao Hỏa này là "Xoáy cappuccino ở cực nam sao Hỏa". Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Cơ quan Vũ trụ Châu Âu gọi hình ảnh tuyệt đẹp về bề mặt sao Hỏa này là "Xoáy cappuccino ở cực nam sao Hỏa". Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Lên top