Hổ dữ cắn chết nhân viên vườn thú ở Trung Quốc

Hai con hổ ở Hà Nam, Trung Quốc đã bị bắn chết sau khi xổng ra ngoài cộng đồng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hai con hổ ở Hà Nam, Trung Quốc đã bị bắn chết sau khi xổng ra ngoài cộng đồng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hai con hổ ở Hà Nam, Trung Quốc đã bị bắn chết sau khi xổng ra ngoài cộng đồng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top