Hố đen có những vòng tròn khổng lồ khác lạ bao quanh

Những vòng tròn khổng lồ quanh hố đen thuộc hệ thống nhị phân V404 Cygni cách Trái đất khoảng 7.800 năm ánh sáng. Ảnh: NASA
Những vòng tròn khổng lồ quanh hố đen thuộc hệ thống nhị phân V404 Cygni cách Trái đất khoảng 7.800 năm ánh sáng. Ảnh: NASA
Những vòng tròn khổng lồ quanh hố đen thuộc hệ thống nhị phân V404 Cygni cách Trái đất khoảng 7.800 năm ánh sáng. Ảnh: NASA
Lên top