Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hộ chiếu Đức quyền lực nhất thế giới

Hộ chiếu Đức quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Getty Images
Hộ chiếu Đức quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Getty Images