Hình ảnh nhân viên y tế Trung Quốc vận chuyển bệnh nhân coronavirus mới

Bệnh nhân nhiễm coronavirus mới được vận chuyển trong ống nhựa hoặc container. Ảnh: DT.
Bệnh nhân nhiễm coronavirus mới được vận chuyển trong ống nhựa hoặc container. Ảnh: DT.
Bệnh nhân nhiễm coronavirus mới được vận chuyển trong ống nhựa hoặc container. Ảnh: DT.
Lên top