Hình ảnh khói lửa ngút trời trong vụ cháy một công ty ở Trung Quốc

Lên top