Hình ảnh chưa từng thấy về sao Mộc

Hình ảnh sắc nét về sao Mộc được các nhà thiên văn học Mỹ công bố. Ảnh: Gemini.
Hình ảnh sắc nét về sao Mộc được các nhà thiên văn học Mỹ công bố. Ảnh: Gemini.
Hình ảnh sắc nét về sao Mộc được các nhà thiên văn học Mỹ công bố. Ảnh: Gemini.
Lên top