Hình ảnh ảo diệu hiếm thấy về thiên hà vô tuyến

Thiên hà vô tuyến IC 4296. Ảnh: SARAO
Thiên hà vô tuyến IC 4296. Ảnh: SARAO
Thiên hà vô tuyến IC 4296. Ảnh: SARAO
Lên top