Hillary Clinton và Donald Trump ráo riết chuẩn bị tranh luận trực tiếp lần đầu