Hiệu ứng Catalonia, 2 vùng giàu nhất Italia đòi tự trị

Kiểm tra hệ thống bỏ phiếu ở Milan, Italia ngày 21.10.2017. Ảnh: AP
Kiểm tra hệ thống bỏ phiếu ở Milan, Italia ngày 21.10.2017. Ảnh: AP
Kiểm tra hệ thống bỏ phiếu ở Milan, Italia ngày 21.10.2017. Ảnh: AP
Lên top