Hiệu quả vaccine Johnson & Johnson tăng mạnh khi tiêm liều 2

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Lên top