Hiệu quả phòng chống, điều trị COVID-19 bằng y học cổ truyền

Các bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc đang tiến hành bốc thuốc để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: Xinhua
Các bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc đang tiến hành bốc thuốc để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: Xinhua
Các bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc đang tiến hành bốc thuốc để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: Xinhua
Lên top