Hiệu quả của vaccine Trung Quốc với biến thể Lambda

Vaccine COVID-19 của Sinopharm. Ảnh: Xinhua
Vaccine COVID-19 của Sinopharm. Ảnh: Xinhua
Vaccine COVID-19 của Sinopharm. Ảnh: Xinhua
Lên top